Rexistro de Centros Especiais de Emprego


Consellería de Economía, Emprego e Industria
Secretaría Xeral de Emprego

Rexistro Administrativo de Centros Especiais de Emprego

Edificio administrativo San Lázaro, s/n

15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Tel: 981 957 747

Fax: 981 957 748

 

 

Localizar en Google Maps