Benvido á asesoría virtual de Cooperativas


 

 

Benvido á asesoría virtual de cooperativas. Dende aquí poderá obter información sobre os procedementos administrativos relacionados co Rexistro de cooperativas de Galicia e poderá consultar as cooperativas galegas.

 

ACTUALIZADO O TEXTO CONSOLIDADO DA LEI DE COOPERATIVAS SEGUNDO AS MODIFICACIÓNS EFECTUADAS POLA LEI 7/2019, DO 23 DE DECEMBRO (ENTRADA EN VIGOR O 01.01.2020). ARTIGOS MODIFICADOS: 34.1 E 110.1.

 

Información dos procedementos

 

Normativa cooperativa

 

Modelos de estatutos