CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO

Rexistro Central de Cooperativas
Edif. Administrativo San Lázaro, Andar 0
15781 Santiago de Compostela
Teléfonos: 981 545 540 / 981 541 675
Fax: 981 957 748
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

Rexistro Provincial de Cooperativas
Rúa Salvador de Madariaga, 9 - 1º
15008 A Coruña
Teléfonos: 981 185 890 / 981 185 889
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO

Rexistro Provincial de Cooperativas
Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
Teléfono: 982 294 290
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE

Rexistro Provincial de Cooperativas
Avda. da Habana 79 - 7º
32004 Ourense
Teléfono: 988 386 389
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL VIGO

Rexistro Provincial de Cooperativas
Concepción Arenal, 8 - 2º
36201 Vigo
Teléfonos: 986 817 363 / 986 817 005
Localizar en Google Maps