CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
DIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO, TRABALLO AUTÓNOMO E ECONOMÍA SOCIAL

Rexistro Central de Cooperativas
Edif. Administrativo San Lázaro, Andar 0
15781 Santiago de Compostela
rexistrocooperativas@xunta.gal
Teléfonos: 981 545 540 / 981 541 675
Fax: 981 957 748
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA

Rexistro Provincial de Cooperativas
Rúa Salvador de Madariaga, 9 - 1º
15008 A Coruña
rexistrocooperativas.acoruna@xunta.gal
Teléfonos: 981 185 890 / 981 185 889
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO

Rexistro Provincial de Cooperativas
Ronda da Muralla, 70
27071 Lugo
rexistrocooperativas.lugo@xunta.gal
Teléfono: 982 294 290 / 982 294 288
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE

Rexistro Provincial de Cooperativas
Avda. da Habana 79 - 7º
32004 Ourense
rexistrocooperativas.ourense@xunta.gal
Teléfono: 988 386 389
Localizar en Google Maps


XEFATURA TERRITORIAL VIGO

Rexistro Provincial de Cooperativas
Concepción Arenal, 8 - 2º
36201 Vigo
rexistrocooperativas.pontevedra@xunta.gal
Teléfonos: 986 817 363 / 986 817 005 / 986 817 686
Localizar en Google Maps