Modelos de estatutos


Escolla o modelo que precise segundo o tipo de cooperativa:

 1. Cooperativas de Traballo Asociado (con anotacións) (sen anotacións).
 2. Cooperativas Agrarias (con anotacións) (sen anotacións).
 3. Cooperativas de Servizos (con anotacións) (sen anotacións).
 4. Cooperativas de Consumidores e Usuarios (con anotacións) (sen anotacións).
 5. Cooperativas de Explotacion Comunitaria da Terra (con anotacións) (sen anotacións).
 6. Cooperativas de Vivendas (con anotacións) (sen anotacións).
 7. Cooperativas de Traballo Asociado Sen Ánimo de Lucro (con anotacións) (sen anotacións).
 8. Cooperativas do Mar (con anotacións) (sen anotacións).
 9. Cooperativas de Segundo Grao (con anotacións) (sen anotacións).
 10. Cooperativas de Transportistas (con anotacións) (sen anotacións).
 11. Cooperativas xuvenís de traballo asociado (con anotacións) (sen anotacións).