Normativa cooperativa


 

 

Pode acceder ao texto consolidado da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de Coperativas de Galicia dende aquí.

 

Pode acceder á Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia dende aquí.

 

Pode acceder ao Decreto 430/2001, do 18 de decembro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Cooperativas de Galicia, dende aquí.

 

Pode acceder ao resumo explicativo das modificacións efectuadas pola Lei 14/2011, do 16 de decembro dende aquí.