Xunta de Galicia

Opciones

Benvido á sección de acceso a servizos de emprego e traballo.

Este servizo está dispoñible para desempregados, empresarios, cooperativas, centros de formación, orientadores e demais persoal de emprego e traballo.

Localiza a oficina máis próxima

Entrada de usuarios rexistrados

Se vostede é demandante de emprego, o seu identificador de usuario consiste no seu DNI precedido dunha letra, similar a D00000000X.

Se nos necesitas, estamos no 012

© 2015 Xunta de Galicia. Atención á cidadanía